Pogovor: Svetovni splet in digitalne politike, Dušan Caf

Home/Okrogla miza/Pogovor: Svetovni splet in digitalne politike, Dušan Caf
Loading Dogodki
Ta dogodek je minil.
Dušan Caf, nekdanji predsednik Sveta Agencije za komunikacijska omrežja in storitve in Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije (2011–2016), prihaja iz gospodarstva in je kot strokovnjak zelo aktiven na področju upravljanja interneta in digitalnih politik. Je član Izvršnega odbora Dialoga o upravljanju interneta v Jugovzhodni Evropi in koordinator Slovenskega foruma o upravljanju interneta. Je tudi pobudnik ustanovitve foruma za digitalno družbo, ki med drugim promovira univerzalno dostopnost do spleta in digitalne družbe v Sloveniji. V okviru inštituta DIGITAS, ki ga vodi, je mednarodno aktiven na področju digitalnih politik, med drugim tudi pri ohranjanju nevtralnosti interneta, ki je podlaga za splet, kakršnega poznamo danes. Kratek intervju z Dušanom Cafom, predavateljem na AMEU, smo opravili pred kratkim in ga lahko preberete v nadaljevanju.

Intervju: Dušan Caf

Dušan, kako bi na kratko opisali pomen digitalne politike za razvoj regije, države, družbe?

Digitalna politika države predstavlja sklop politik in izvedbenih načrtov na področjih od elektronskih komunikacij, informacijske, omrežne in kibernetske varnosti, radijskega spektra, širokopasovnega dostopa do interneta in digitalne infrastrukture ter širokega področja e-uprave, e-zdravja ipd. Od kakovosti digitalne politike je odvisna uspešnost digitalne preobrazbe javnega sektorja in gospodarstva ter razvoj celotne države.
Danes je v svetu splošno sprejeto, da so naložbe v cenovno dosegljive in univerzalno dostopne informacijske in komunikacijske tehnologije nujne za trajnostni gospodarski in družbeni razvoj.
Razvitejša kot je država, več pozornosti posveča digitalizaciji. Te politike imajo dolgoročne učinke, zahtevajo visoke naložbe, spremembe v načinu dela, ponujanja storitev in izvajanja procesov, kadar pa so ukrepi slabo načrtovani, lahko imajo celo negativne učinke. Zato oblikovanje uspešnih digitalnih politik zahteva zrele in sposobne voditelje, usmerjene v prihodnost.
Slovenija je imela obdobja uspešnih digitalnih politik, zaradi katerih se danes uvršča v povprečje razvitih držav. Opažamo pa, da na bistvenih področjih kot so dostopnost osnovne digitalne infrastrukture in storitev zaostaja in njen zaostanek za peščico najrazvitejših držav se povečuje. Podobno je na področju uporabe novih tehnologij.
V Forumu za digitalno družbo smo pripravili deset ciljev za uspešnejšo digitalno preobrazbo države in razvoj digitalne družbe. Če želimo slediti najrazvitejšim, potrebujemo ambicioznejšo digitalno politiko in učinkovitejšo koordinacijo področnih politik in ukrepov na vladni ravni. Danes govorimo o Evropi dveh in več hitrosti. Od nas samih bo odvisno, kako hitro bomo sledili najagilnejšim.

Kakšno vlogo ima pri tem splet kot osrednja platforme s katerim se dnevno srečujemo?

Svetovni splet je najbolj transformativna inovacija, ki je v dobrih 25 letih korenito spremenila naša življenja, podjetja, gospodarstvo in družbo. Omogoča razmah novih tehnologij in poslovnih modelov.
Uspešen razvoj svetovnega spleta temelji na njegovem osnovnem načelu, da lahko kdorkoli, ki ima dostop do spleta, deli informacije s komerkoli, kjerkoli. Prav tako ključna je bila enakost oz. enakopravnost vseh akterjev, ki so sodelovali pri razvoju svetovnega spleta. V konzorcija za svetovni splet so povsem enakopravno sodelovali tisoči posameznikov, univerz in podjetjih.
Načela enakosti danes izginjajo. Svetovni splet je omogočil nastanek nepredstavljivo močnih korporacij, ki obvladujejo pretok svetovnih informacij in podatkov. Namesto tehnologije za dobro vseh se splet spreminja v orodje na eni strani za nadzor državljanov in na drugi strani za krepitev držav in korporacij.
Poleg znanja, potrebnega za obvladovanje tehnologij svetovnega spleta, za razvoj in upravljanje spletnih storitev in aplikacij, je zato pomembno tudi razumevanje širših konceptov delovanja svetovnega spleta in upravljanja interneta.

Ali menite, da bi Slovenija morala dati večji poudarek razvoju, izobraževanju in uporabi spletnih tehnologij pri vodenju države? Kakšne so priložnosti?

V Sloveniji bi vsekakor morali dati večji poudarek izobraževanju na področju spletnih tehnologij. Potrebujemo specializirane programe, ki bodo študentom omogočili seznanjanje z najnovejšimi spletnimi tehnologijami in koncepti. Poleg tega je študentom treba omogočiti dostop do komplementarnih znanj kot so na primer organizacijska, poslovna ali pravna znanja, ki jih bodo kasneje potrebovali pri svojem delu.
Pri poučevanju spletnih tehnologij bi posebej izpostavil pomen seznanja z univerzalnim oblikovanjem, ki je bistveno za univerzalno dostopnost informacij in komunikacij. Sodobne spletne strani, storitve in aplikacije morajo biti namreč dostopne tudi uporabnikom z različnimi oviranostmi (na primer slepim in gluhim).

Kaj je tisto oziroma kdaj ste se odločili, da se boste ukvarjali z digitalno tehnologijo in kaj vas navdihuje, ko opazujete razvoj v zadnjih letih na področju spleta in storitev, ki smo mu priča?

Moje zanimanje za digitalno tehnologijo se je izoblikovalo že v šoli. Posebej so me pritegnili naravoslovni predmeti in pri učenju sem zgodaj začel uporabljati naprednejše kalkulatorje in kasneje računalnike. Študiral sem elektrotehniko in se na podiplomskem študiju usmeril v računalništvo, kjer sem doktoriral.
Danes me navdihujejo še zmeraj nesluten razvoj digitalne tehnologije, njeni transformativni učinki in seveda vplivi na družbo.
Zelo sem angažiran pri uveljavljanju večdeležniškega dialoga in pristopov predvsem pri oblikovanju digitalnih politik in zakonodaje. Takšen pristop omogoča uspešnejše naslavljanje izzivov, iskanje boljših rešitev in spodbuja večjo odgovornost vseh deležnikov.
Ob tem bi posebej izpostavil, da se je treba soočiti tudi z negativnimi platmi razvoja digitalne tehnologije, kot so posegi v temeljne človekove pravice in svoboščine ter negativni učinki na razvoj otrok in odnose v družbi.

Nasvet mladim?

Bodite zvedavi, skušajte spoznati, kako digitalna tehnologija deluje, odgovorno jo uporabljajte, predvsem pa ne zapirajte v digitalni svet in ne zanemarjajte realnega sveta. Ne odrecite se branju knjig, druženju s prijatelji, stikov s profesorji ali sodelavci. Digitalna tehnologija ne more nadomestiti pristnih stikov in vseh odgovorov nikoli ne boste našli na spletu. Ko se posvetite svojim hobijem ali delu, prevzemite nadzor nad tehnologijo in se »odklopite«.
Go to Top