TEHNOLOGIJA IN ČLOVEK Ujemi digitalni svet z Alma Mater Europaea! Trg te potrebuje! Priključi se vodilnemu programu za splet! Izberi web design! VPISI POTEKAJO Slide Slide Slide Slide Slide
Home2020-10-15T07:17:22+00:00


Se vidimo na on-line informativnih dnevih 24 avgusta 2020.

Več informacij na info@almamater.si


7 vprašanj za uspešen vpis

Navdih za odličnost in inovacije

Akademska odličnost. Inovativni študijski programi. Prvovrstna izobraževalna izkušnja. Vplivajte na svojo kariero!

ZAKAJ IZBRATI ŠTUDIJ NA AMEU?

Naši študijski programi so ustvarjeni in oblikovani po najvišjih merilih in standardih v izobraževanju z namenom, da izobrazimo visoko zaposljive diplomante z vodstveno vizijo. Naša izobraževalna ustanova deluje pod patronatom Evropske akademije znanosti in umetnosti. Tesno sodelujemo z ustanovami in posameznimi strokovnjaki iz Srednje Evrope, Podonavja in Balkana.

Naše znanstveno delo temelji na znanju 29 Nobelovih nagrajencev. Združujemo prek 250 profesorjev s 40 izobraževalnih ustanov iz držav Podonavja in postavljamo nove standarde pri kvaliteti študijskih programov.

SPLETNE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Novi študijski program prve bolonjske stopnje Spletne in informacijske tehnologije (VS) so načrtovali profesorji iz industrije in podjetništva ter vrhunski mednarodni strokovnjaki in raziskovalci. V praktični del študijskega programa Spletne in informacijske tehnologije so v veliki meri vključena vsa pomembna slovenska IKT podjetja, v programu pa sodelujejo profesorji iz najboljših univerz kot sta na primer Univerza za tehnologijo v Krakowu in Freie Universität Berlin.

  • PRIDOBLJEN NAZIV – diplomirani/a inženir/ka spletnih in informacijskih tehnologij

  • TRAJANJE ŠTUDIJA – 6 semestrov / 3 leta

  • LOKACIJA ŠTUDIJA – Maribor, Ljubljana

Program Spletne in informacijske tehnologije je izrazito praktično naravnan in glede uporabe spleta dobro povezan z gospodarstvom v regiji. Poudarja podjetništvo in inovativnost kot tudi vsebino humanega in etičnega načina uporabe in razvoja tehnologij.

ZAKAJ ŠTUDIJ SPLETNIH TEHNOLOGIJ

Splet (World Wide Web) je prerasel osnovno računalništvo in informatiko, vse se dogaja v njem, zato danes zahteva celostno obravnavo. Področje spletnih znanosti in tehnologij tako zahteva tudi vključitev več znanstvenih disciplin, tj. izrazit interdisciplinaren in transdisciplinaren pristop.

Velik poudarek dajemo uporabi, razumevanju in medsebojni povezavi spleta, tehnologij in človeka, manj teoretičnim znanjem iz matematike. Del študija je namenjen pridobivanju podjetniških veščin, kreativnosti in inovativnosti v sklopu predmetov in prakse.

Praktični projekti v podjetjih se izvajajo v vsakem letniku. Področja zajemajo dizajn in razvoj spletnih strani, analitiko in vizualizacijo podatkov, digitalni marketing, izdelavo spletnih in mobilnih rešitev za različne potrebe digitalizacije v zasebnem in javnem sektorju.

Sta temeljni poslanstvi Alma Mater Europaea na vseh študijskih programih z odličnimi domačimi in tujimi predavatelji.

Ni pomembna zgolj tehnologija, ampak predvsem človek. Pomemben del programa predstavljajo povezave s humanističnimi znanji, zdravstvom in umetnostjo, v katerih sodelujejo študentje AMEU. Ponujene so široke možnosti nadaljevanja študija v mreži tujih partnerskih univerz na inovativnih in sodobnih študijskih programih.

Novice

Spremljajte naše objave in ostanite na tekočem z aktualnim dogajanjem.

Pridružite se več kot 1,400 študentom, ki že študirajo na Almi Mater Europaea – ECM

Kreirajte si prihodnost z nami in poskrbite za svojo kariero, pričakujemo vaš vpis!

Go to Top