ŠTUDIJ, NAČRTOVAN S STRANI MEDNARODNIH STOKOVNJAKOV IN RAZISKOVALCEV IZ INDUSTRIJE TER PODJETNIŠTVA

Predmetnik

Učni dodiplomski študijski program Spletne tehnologije je prvi  program na slovenskih univerzah, ki se osredotoča na splet kot osrednjo entiteto. Vključuje osnovne paradigme informacijskih tehnologij in znanja iz spletnih tehnologij ter podjetniške veščine, ki so potrebne za uspešen razvoj rešitev na področju spleta. Program z interdisciplinarnimi in trandisciplinarnimi pristopi povezuje spletno tehnologijo z drugimi disciplinami z namenom razumevanja uporabnikov, njihovega vedenja in medsebojnega vpliva tehnologije in človeka.

Program za razumevanje in uporabo spletnih tehnologij tako prepleta znanja iz disciplin, kot so programiranje, praktična matematika, psihologija, pravo, ekonomija s posebnim poudarkom na podjetništvu. Ta področja so vključena v predmete ali na voljo v izbirnih predmetih študijskega programa. Zraven predavanj, vaj in seminarjev, učni načrt vključuje tudi tečaje za opravljanje prakse in dela ter uporabo metod in tehnik, obravnavanih v predavanjih v realnem v sodelovanju z industrijo in podjetništvom v regiji, ki je visoko vpeta v študijski program. Tako petino študija predstavlja vodeno projektno delo v podjetjih in organizacijah.

1. LETNIK

Predmet ECTS
1 Uvod v informacijske znanosti (OIZ) 8
2 Socialna omrežja in sistemi za upravljanje z vsebinami (SMSUV) 6
3 Uvod v programiranje (UVP) 8
4 Arhitektura spleta in načrtovanje spletnih strani (ASN2S) 8
5 Podatkovna in spletna analitika (PSA) 8
6 Osnove podjetništva in kreativni pristop (OPKP) 6
7 Izbirni predmet I 6
8 Projekt 1 (P1) 10
Skupaj  60

2. LETNIK

Predmet ECTS
9 Informacijski sistemi (IS) 6
10 Uvod v podatkovne zbirke in baze podatkov (UPZPB) 8
11 Spletno programiranje (back-end, front-end) (SP) 8
12 Razvoj in načrtovanje spletnih rešitev za SMEs (RNSMEs) 8
13 Uvod v kriptografijo in varnost podatkov (UKVP) 8
14 Ekonomika spleta in poslovni modeli (ESPM) 6
15 Izbirni predmet II (IP2) 6
16 Projekt (P2) 10
Skupaj 60

3. LETNIK

Predmet ECTS
17 Uporabniška izkušnja (UI) 8
18 Integracija spletnih rešitev in spletni servisi (ISR2S) 8
19 Spletni marketing (SM) 6
20 Računalništvo v oblaku in mobilne rešitve
(ROMR)
8
21 Izbirni predmet III 6
22 Izbirni predmet IV 6
23 Diplomski projekt (DP) 18
Skupaj 60
Skupaj za celotni program 180

IZBIRNI PREDMETI

Predmet ECTS
VSEBINE IZ OBLIKOVANJA 
Digitalna fotografija, ekspresija fotografske podobe 6
Vizualni jezik, vizualna kultura in komunikacija 6
Estetika* 6
Vektorska grafika in procesiranje* 6
Uvod v tipografijo* 6
Animacija in video* 6
HUMANISTIKA
Etika, tehnologija in človek 6
MANAGEMENT IN FINANCE
Pravo intelektualne lastnine 6
Management človeških virov 6
Inovacijski management 6
Deljena ekonomija in kriptovalute 6
Investiranje in trgovanje z Kriptovalutami 6
TEHNOLOGIJA
Inteligentni sistemi 6
Informacijska varnost 6
Mobilne tehnologije 6
Osnove internetnih politik 6
Odprta koda 6
Omrežja in porazdeljeni sistemi 6

WEB DIZAJN = OBVEZNI PREDMETIVSEBINE IZ OBLIKOVANJA & HUMANISTIKA = 44 ECTS