Panel: Kako je COVID vplival na informacijske tehnologije?

Home/Okrogla miza/Panel: Kako je COVID vplival na informacijske tehnologije?
Loading Dogodki
Ta dogodek je minil.

»V času COVID-19 smo bili prisiljeni digitalizirati določen del življenja. Pri tem se je pokazalo, kako pomembno vlogo imajo sodobne tehnologije in znanja informacijskih tehnologij, s tem pa se je povečala tudi potreba po digitalni transformaciji in strokovnjakih s tega področja. Na panelu smo predstavili prednosti in slabosti digitalnih tehnologij, ki jih je razkrila kriza COVID19, kaj je treba narediti, kaj je treba izboljšati, kakšne so nove priložnosti in realnost na področju tehnologij IKT pri izobraževanju, poslovanju ter podpori in razvoju storitev in produktov,« pojasnjuje dr. Matej Mertik, predstojnik programa Spletne in informacijske tehnologije.


Panel Kako vpliva COVID-19 na informacijsko tehnologijo? from Alma Mater on Vimeo.

Na Panelu sodelujejo profesorji in podjetniki z izkušnjami iz Sloveniji ter ZDA:

  • ??. ????? ??????? – Sledilnik.org, https://1o.io
  • ??. ?????? ???????, področje inovacij “raise, stagnation and fall” tehnoloških tranzicij,
  • ??. ??š?? ???, Forum za digitalno družbo (https://fdd.si)
  • ?????? ??????? ?? ??. ????? ????, Agenda d.o.o, Lemur Legal d.o.o, Blokchain thinkthank Slovenia
  • Moderator: ??. ????? ??????, Spletne in informacijske tehnologije, AMEU-ECM

Dr. Aleks Jakulin je so-avtor standardov, ki jih uporablja več kot dve milijardi ljudi, kot tudi NASA vozila na Marsu. Zasnoval in predaval je predmet o podatkovni znanosti na Columbia University v New Yorku, njegov doktorat je dobil ECCAI nagrado za najboljšo doktorsko disertacijo v Evropi. Dr. Jakulin je uspešno ustanovil, vodil in predal podjetje, ki se je ukvarjalo z govorno komunikacijo in danes vodi podjetje 1o s partnerji s sedežem v New Yorku, katerega cilj je modularno povezovanje podjetij v elektronski trgovini. Aleks je tudi en od prostovoljcev in pobudnikov Sledilnik.org, ki deluje na področju podatkovne odličnosti in povezovanja podatkov, modelov, podjetij in organizacij pri prikazu epidemije COVID v Sloveniji.

Dr. Andrej Grebenc je nekdanji svetovalec v Evropski komisiji, danes pa raziskovalec na ameriški univerzi Sacred Heart v Fairfieldu v zvezni državi Connecticut. Doktoriral je s področja inovacij oz. modelov “raise, stagnation and fall of technology transitions”, ukvarja pa se s talenti in inovacijami.

Dr. Dušan Caf, nekdanji predsednik Sveta Agencije za komunikacijska omrežja in storitve in Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije (2011–2016). Prihaja iz gospodarstva in je aktiven na področju regulacije elektronskih komunikacij, kibernetske varnosti, univerzalne dostopnosti in digitalnih politik. Je svetovalec Mednarodne telekomunikacijske zveze, specializirane agencije Združenih narodov, in vodja regionalnih projektov. Je koordinator Slovenskega foruma o upravljanju interneta in pobudnik ustanovitve foruma za digitalno družbo, ki med drugim promovira dostopnost do spleta in digitalne družbe v Sloveniji. V okviru inštituta DIGITAS, ki ga vodi, je sodeloval v številnih mednarodnih projektih, zlasti na področju digitalnih politik in upravljanja interneta. Aktiven je bil v mednarodnih prizadevanjih za ohranjanje nevtralnosti interneta, ki je podlaga za splet, kakršnega poznamo. Danes povezuje organizacije v regiji pri zagotavljanju dostopnosti informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Mag. Andrej Kositer je eden vodilnih strokovnjakov in podjetnikov, ki se ukvarja z odprto-kodnimi tehnologijami in spletom v Sloveniji. Z več kot 25-letnimi izkušnjami, tako z vodenjem podjetja Agenda d.o.o in z razvojem spletnih rešitev na odprto-kodnih tehnologijah, kot tudi aktivnem sodelovanju v mednarodnih združenjih in skupnostih

Dr. Peter Merc je tehnični pravnik z magisterijem in doktoratom iz bančnega / finančnega prava. Njegovo strokovno področje zajema pravna vprašanja, kako bi bilo treba nove tehnologije, kot so umetna inteligenca, blockchain in veliki podatki, urejati na način, ki ne bi oviral nadaljnjega razvoja tehnologij na eni strani in bi zagotovil ustrezno zaščito za vse zainteresirane na drugi strani. Objavil je več kot 40 prispevkov v različnih pravnih in finančnih publikacijah kjer se ukvarja s temami inovacij glede tehnoloških in poslovnih modelov v skladu z obstoječim pravnim okvirom.

 

Go to Top