Sodelovanje s Centrom za uporabno matematiko in teoretično fiziko Univerze v Mariboru (CAMTP)

//Sodelovanje s Centrom za uporabno matematiko in teoretično fiziko Univerze v Mariboru (CAMTP)

Alma Mater Europaea je podpisala sodelovanje s na področju raziskovanja s Centrom za uporabno matematiko in teoretično fiziko Univerze v Mariboru (CAMTP), ki deluje na področju teoretičnih raziskav iz fizike (nelinearna dinamika klasičnih in kvantnih neintegrabilnih in kaotičnih sistemov, hidrodinamika in teorija plazme) in raziskav iz računalniške algebre, inteligentnih sistemov in računalniškega modeliranja. Prav tako se ukvarja z raziskavami na področju sociofizike, le te preučujejo obnašanje uporabnikov in na primer socialnih omrežij ter drugih družbenih pojavov in spleta.

2019-01-09T15:18:41+00:00

Kontaktne informacije

Slovenska 17, 2000 Maribor, Slovenija

Phone: 02 250 19 99

Fax: 02 250 19 98

Web: Alma Mater Europaea - ECM

Najnovejši prispevki