Slovenski razvijalci aplikacij za pametne telefone z operacijskim sistemom Android lahko na servisu Google Play zdaj odprejo račun za trgovanje, ki jim bo omogočil, da bodo svoje aplikacije dejansko lahko prodajali drugim uporabnikom. Račun za trgovanje (Merchant Account) je mogoče odpreti na servisu Google Play, s čimer se odpirajo nove možnosti za kreativne in poslovne priložnosti in rešitve za poslovanje in digitalizacijo na raznovrstnih področjih

https://support.google.com/googleplay/android-developer/table/3539140?hl=en.