Splet je nastal na podlagi odprtih formatov in odprte kode. Z njegovo uporabo se tudi spreminja podoba. Direktiva avtorskih pravic, ki jo sprejema Evropska unija spreminja podobo spleta kot ga poznamo. Po eni strani bi naj olajšala delo pri kreativnih industrijah, po drugi pa porušila svobodo na medmrežju, ki jo poznamo. Tudi pri nas se tega zavedamo. Svoboda znanja in pretoka informacij je najpomembnejši in vitalen del razvoja družbe. Vsakršno poseganje in omejevanje v to prinaša regulative in nadzor, ki onemogoča kreativnost zato je še kako pomembno, da so spremembe na tem področjih premišljene in da se modeli razvijajo v skladu neomejevanjem svoboščin. Tema je še kako aktualna in pomembna za nadaljnji razvoj spleta. Opozorila o spornem predvsem 11. in 13. členu tudi v Sloveniji.

Več o temi na https://kvarkadabra.net/2018/07/eu-ogroza-odprto-znanost/