O PROJEKTU

Naslov projekta: Izraznost umetnika na poti

Sodelujoči: študentje štuijskih programov Alma Mater Europaea, Akademija za ples, Spletne in informacijske tehnologije, Projektni management in Humanistika

Trajanje projekta: April – Avgust 2020

Cilji projekta: študentom Akademije za ples omogočiti dodatne veščine in digitalno pismenost pri izražanju in promociji s sodobnimi in digitalnimi mediji mediji

Financiranje projekta: Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK), Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

KRATKA VSEBINA

Zaradi meteornega vzpona družbenih medijev je promocija umetnosti na spletu postaja pomembnejša kot je to bila kdaj koli prej. Čeprav se oglaševanje dela v spletu morda zdi zapleteno ali zamudno na prvi pogled, še posebej ko gre za tradicionalne umetnosti kot je ples pa z napredkom tehnologij to danes predstavlja kreativen in privlačen postopek.
V projektu bodo študentje in mentorji spoznali nekatere postopke, orodja in metode za izražanje v sodobnih medijih kot so ustvarjanje spletnega portfelja za predstavitev svojega dela in umetniškega izražanja, ki zahteva nekaj metodološkega znanja in nekaj digitalnih veščin. Te bodo študentje v projektu pridobili na različnih razsežnostih kot so a) predstavitev dela, predstavitev sloga, iskanje izraza, vključevanje ustreznih informacij, slog in tehnika, predstavitev posamezne predstave, koreografije; b) vzpostavitev in urejanje spletnega dnevnika (bloga) in usmerjanje prometa nanj, kjer so na voljo informacije o delu, slogu, življenju, spoznavanje pomembnosti rednih objav za prepoznavnost in pojavitev, kar ljudi usmerja na blog; c) ustvarjanje računa v socialnih medijih za širšo skupnost in spoznavanje različnih storitev družbenih medijev ter redno objavljanje na teh platformah; d) postavitev objav na posebna spletna mesta za ciljne skupine, ki jih zanima področje plesa.
Hkrati se bodo seznanili tudi s figuraliko človeškega telesa in aspekti fizioterapije pri izvajanju plesne umetnosti.Izraznost umetnika na poti

AKTIVNOSTI:

  1. Spoznavanje področja in orodij digitalnih medijev in tehnologij za potrebe umetniškega ustvarjanja
  2. Delavnici: delo v medijskem prostoru in delo s projekti, v sodelovanju z društvom Veter
  3. Analiza učinka programa in prenos znanj ostalim študentom in predavateljem AMEU – Akademije za ples v obliki seminarja in pisnega prispevka.

REZULTATI:

  1. izbor predavanj osnovnih veščin digitalne pismenosti za potrebe študija plesa in koreografije
  2. izbor orodij za promocijske dejavnosti in vodniki za njihovo uporabo v praksi (portfelj, spletni dnevnik, socialna omrežja, youtube, osnovno delo z medijskimi vsebinami), izbrane vsebine fizioterapije za ples
  3. delu v realnem okolju pri spoznavanju s projektnim pristopom in medijskimi vsebinami
  4. analiza učinka programa in prenos znanj ostalim študentom in predavateljem AMEU