Andrej Kositer je eden vodilnih strokovnjakov in podjetnikov, ki se ukvarja z odprto-kodnimi tehnologijami in spletom v Sloveniji. Z več kot 25-letnimi izkušnjami v domačem in mednarodnem prostoru bo v četrtek 16.5.2019 ob 16.00 uri na AMEU-ECM spregovoril o priložnostih odprte kode, spleta ter razvoju tehnologij.

Image result for FLOSS source open source