Ravnanje krivulje – nalezljive bolezni se širijo eksponentno. Vendar le na začetku!

2020-04-24T12:16:12+00:00

izred. prof. dr. Matej Mertik, Alma Mater Europaea ECM, Maribor

prikazi študentje 1. letnika Spletne in informacijske tehnologije, predmet Podatkovna in spletna analitika
uporabljena orodja: programski jezik Python in knjižnice za strojno učenje ter vizualizacijo podatkov

Primer Slovenije, povzeto po Rhett Allain: The Promising Math Behind ‘Flattening the Curve, March 2020, WIRED in drugih virih, 4. april 2020


1. Zakonitost rasti širjenja COVID-19 in drugih nalezljivih obolenj

Velikokrat zasledimo primerjavo simptomov obolenja COVID-19 z obolenji sezonskih grip. Čeprav lahko med njima najdemo podobnosti, nenazadnje COVID-19 priprada skupini korona virusov s katerimi se srečujemo vsako leto, pa pri tem novem […]